Usługi dodatkowe poza standardową ofertą rozliczane zgodnie ze stawką godzinową 120 zł/h. Każdorazowo Klient będzie powiadamiany, że jego prośba jest wyceniana stawką godzinową. W ramach usług dodatkowych jednak nierozliczanych stawką godzinową jest Uzupełnienie dokumentów dla legalnej pracy obcokrajowców na terenie Polski oraz UE takich jak:

1. Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy – 50 zł.
2. Wniosek dla osób ubiegających się o zatrudnienie cudzoziemca zawierające zgłoszenie krajowej oferty pracy – 50 zł.
3. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium rzeczypospolitej polskiej typ – a oraz typ – b – 200 zł.
4. Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy po pracę oraz na pobyt czasowy po działalności gospodarczej – 400 zł.
5. Zaświadczenie a1 + ekuz – 120 zł.